Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa

ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA – jest naszą pierwszą placówką opieki nad dziećmi do lat 3. Powstał w 2012 roku, jako pierwsza niepubliczna placówka tego typu w Lublinie. (Projekt „Barwy dzieciństwa” działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Od 2012 roku funkcjonuje nieprzerwanie. Mamy 30 miejsc, spełniamy wymagania Wydziału Zdrowia, SANEPiDu i Straży Pożarnej. W żłobku pracuje wykwalifikowana kadra opiekunek

INFORMACJE O ŻŁOBKU BARWY DZIECIŃSTWA

ZAPEWNIAMY:

* profesjonalną, kompetentną i kochającą dzieci kadrę pań opiekunek,

* indywidualne podejście do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa,

* dużą ilość ruchu i codzienne spacery,

* codzienne zajęcia muzyczne, plastyczne i logopedyczne,

* współpracę z Rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Od 2015 roku żłobek funkcjonuje jako placówka ogólnodostępna prowadzimy zapisy na bieżąco. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 693 046 883 lub pod adresem mail: bdz@klanza.org.pll .

Obecnie mamy 8 wolnych miejsc.

Opłaty w żłobku od 01.01.2022r.:

 • Pełne czesne: 1200 złotych miesięcznie za dziecko.
 • Osoby zamieszkujące w gminie Lublin mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
 • Na roku 2022 nie ogłoszono programu Maluch +
 • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane będzie bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dopłata do żłobka przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.– Jeżeli dopłata będzie przysługiwać na Państwa dziecko to zostanie naliczona w Kwietniu 2022 od stycznia 2022 r.
 • WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.
 • Koszt wyżywienia 12 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 0959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty wskazane powyżej obowiązują od dnia 01.01.2022 rok.

.Zapisy prowadzimy na bieżąco.


Zobacz nasz
TELEFON 693 046 883
Dyrektor:
Ilość wolnych miejsc:8
 • Adres: ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin
 • E-mail: bdz@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa  Wirtualny spacer