Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa

Żłobek Lublin – ul. Kaprysowa 2

ŻŁOBEK BARWY DZIECIŃSTWA – jest naszą pierwszą placówką opieki nad dziećmi do lat 3. Powstał w 2012 roku, jako pierwsza niepubliczna placówka tego typu w Lublinie. (Projekt „Barwy dzieciństwa” działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Od 2012 roku funkcjonuje nieprzerwanie. Mamy 30 miejsc, spełniamy wymagania Wydziału Zdrowia, SANEPiDu i Straży Pożarnej. W żłobku pracuje wykwalifikowana kadra opiekunek

INFORMACJE O ŻŁOBKU BARWY DZIECIŃSTWA

ZAPEWNIAMY:

* profesjonalną, kompetentną i kochającą dzieci kadrę pań opiekunek,

* indywidualne podejście do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa,

* dużą ilość ruchu i codzienne spacery,

* codzienne zajęcia muzyczne, plastyczne i logopedyczne,

* współpracę z Rodzicami, którzy są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Od 2015 roku żłobek funkcjonuje jako placówka ogólnodostępna prowadzimy zapisy na bieżąco. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 693 046 883 lub pod adresem mail: bdz@klanza.org.pll .

Obecnie mamy 8 wolnych miejsc.

Opłaty w żłobku od 01.01.2022r.:

 • Pełne czesne: 1450 złotych miesięcznie za dziecko.
 • Osoby zamieszkujące w gminie Lublin mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
 • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane będzie bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dopłata do żłobka przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.– Jeżeli dopłata będzie przysługiwać na Państwa dziecko to zostanie naliczona w Kwietniu 2022 od stycznia 2022 r.
 • WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.
 • Koszt wyżywienia 12,50 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 8959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty wskazane powyżej obowiązują od dnia 01.01.2023 rok. (całkowity miesięczny koszt dla rodzica po odliczeniu wszystkich dotacji to 650 złotych czesne plus koszty wyżywienia)

.Zapisy prowadzimy na bieżąco. Poniżej film instruktażowy jak pozyskać dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH-kliknij w napis aby się zapoznać


Zobacz nasz
TELEFON 693 046 883
Dyrektor:
Ilość wolnych miejsc:8
 • Adres: ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin
 • E-mail: bdz@klanza.org.pl
Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa  Wirtualny spacer