Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa

żłobek barwy dzieciństwa

Żłobek Barwy dzieciństwa w Lubartowie

Miło nam poinformować, że żłobek Barwy dzieciństwa w Lubartowie rozpoczyna funkcjonowanie otrzymał wpis 21.08.2020 roku. Lokal przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A przeszedł, gruntowny remont oraz pomyślnie wszystkie kontrole i spełnił wymagania higieniczne oraz przeciw pożarowe. Placówka powstała w ramach projektu projektu Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie lubartowskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wolne miejsca i opłaty w żłobku oraz rekrutacja.

Do 31.05.2022 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w żłobku w Lubartowie jest bezpłatna w tym wyżywienie- jedyne koszty to ubezpieczenie dziecka około 35 złotych na rok oraz koszt wyprawki. Ponieważ żłobek funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie lubartowskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

 • Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl
  • INSTRUKCJA
 • Uczestnikiem projektu jest osoba opiekująca się dzieckiem do lat 3 (rodzic lub prawny opiekun) chcąca podjąć zatrudnienie (w chwili przystąpienia do projektu osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) lub przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chcąca powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W celu rekrutacji należy:
 • 1. Pobrać i wypełnić formularz- dane rodzica lub prawnego opiekuna- WAŻNE ! nie dane dziecka- uczestnikiem jest rodzic lub prawny opiekun.
 • 2. Pobrać Regulamin projektu i podpisać.
 • 3. W przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo- wydrukować oświadczenie o statusie na rynku pracy i wypełnić i podpisać.
 • 4. W przypadku osób pracujących będących na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym- konieczne jest zaświadczenie od pracodawcy.
 • 5. Wszyscy zobowiązani są do przedstawienia i pozostawienia kopii aktu urodzenia dziecka.

Zobacz nasz
TELEFON 572365754
Dyrektor:Małgorzata Wawryniuk
Ilość wolnych miejsc:Brak wolnych miejsc
 • Adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A 21-100 Lubartów
 • E-mail: bdzlubartow@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi do lat 3 w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa
Wirtualny spacer