Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa

żłobek barwy dzieciństwa

Żłobek Barwy dzieciństwa w Lubartowie

Żłobek Barwy dzieciństwa w Lubartowie rozpoczął funkcjonowanie, czyli otrzymał wpis do rejestru 21.08.2020 roku. Mieści się przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A w lokalu, który przeszedł, gruntowny remont i jest w pełni przystosowany do potrzeb najmłodszych dzieci co potwierdzają pomyślnie przechodzone wszystkie kontrole Sanepidu i innych instytucji. Placówka powstała w ramach projektu projektu Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie lubartowskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Obecnie Placówka funkcjonuje już po zakończeniu realizacji projektu i od 01.08.2022 roku jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Rekrutacja prowadzona jest stale zapraszamy do zapisów telefon: 572365754


Wolne miejsca i opłaty w żłobku oraz rekrutacja.

Do 31.07.2022 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w żłobku w Lubartowie była bezpłatna w tym wyżywienie-

Od 01.08.2022 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna.
Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2023 r. to:
czesne – 1200,00 zł.
wyżywienie – 14,00 zł / dzień.
Obecnie mamy 10 wolnych miejsc – stan na 01.04.2023.
• Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane jest bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.
WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz zapisów zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 572 365 754
Opłaty w żłobku:
• czesne: 1200,00 złotych miesięcznie za dziecko.
• Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 8959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Lubartowie, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
Opłaty obowiązują od dnia 01.02.2023 r. Poniżej film instruktażowy jak pozyskać dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – kliknij w napis, żeby się zapoznać


Zobacz nasz
TELEFON 572365754
Dyrektor:Małgorzata Wawryniuk
Ilość wolnych miejsc:10
  • Adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A 21-100 Lubartów
  • E-mail: bdzlubartow@klanza.org.pl
Dokumenty do pobrania
Zajęcia
Zajęcia dzienne

-Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi do lat 3 w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00
- Własny kameralny plac zabaw blisko placówki- w pełni dostosowany dla dzieci do lat 3

Zajęcia dodatkowe

- Codzienne wychodzenie na spacery i zabawy na dworze
- Zajęcia i zabawy pozwalające dzieciom poznawać świat.
- Możliwość organizacji zajęć rytmicznych, językowych zgodnie z zapotrzebowaniem wyrażonym przez rodziców.

Formularz kontaktowy
Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa
Wirtualny spacer