Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa

Już wkrótce żłobek Barwy dzieciństwa w Lubartowie powstanie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A. Placówka powstaje w ramach projektu projektu Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie lubartowskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0052/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.Zobacz nasz
TELEFON
Dyrektor:
Ilość wolnych miejsc:
  • Adres: Już wkrótce żłobek powstanie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10A
  • E-mail:
Dokumenty do pobrania
Zajęcia
Zajęcia dzienne
Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Lubartów – Barwy dzieciństwa
Wirtualny spacer