Placówki

Placówki Klanzy

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, w chwili obecnej prowadzi 7 placówek żłobkowych 1 przedszkole oraz Państwa dzieci mogą korzystać z Bawialni Edukacyjnej

Żłobki: 7 placówek na terenie woj. lubelskiego zapewniających łącznie 210 miejsc.

Niepubliczne przedszkole: w Lublinie 38 miejsc

Bawialnia Edukacyjna: w Lublinie, organizacja urodzin, imprez tematycznych, lekcji poznawczych, półkolonii.

Zobacz nasze wszystkie placówki