Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku”

żłobek barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” powstał w 2019r. Jest placówką z możliwością opieki nad 30 dzieci. Jest to nasza pierwsza placówka w Świdniku. Placówka w chwili obecnej, świadczy nieodpłatną opiekę nad dziećmi ponieważ powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim”

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŚWIDNIKU”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” ma własny plac zabaw, przestrzenne, pełne światła sale. Codziennie prowadzone są zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Żłobek powstał powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 31.04.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna. Ponieważ funkcjonował on w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie świdnickim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17 .

Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 581 lub adresem mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 31.04.2021 r., czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna. Ponieważ żłobek funkcjonował w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie świdnickim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17 .

Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 581 lub adresem mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

Obecnie mamy 11 wolnych miejsc –  stan na 01.04.2023 roku.

Opłaty w żłobku:

  • czesne: 1310,00 złotych miesięcznie za dziecko.
  • osoby zamieszkujące w gminie Świdnik mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 280,00 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Dotyczy umowy stałej.
  • wyżywienie – 12,00 zł./dzień
  • wpisowe 250,00 zł. – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
  • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy– czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane jest bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.

  • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 8959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Świdniku, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty obowiązują od dnia 01.01.2023 r.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 504 049 581 lub adresem mail: bdzswidnik@klanza.org.pl PONIŻEJ FILM INSTRUKTAŻOWY JAK POZYSKAC DOTACJĘ NA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – kliknij w napis jeżeli chcesz się zapoznać.


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 581
Dyrektor:Małgorzata Duma
Ilość wolnych miejsc:11
  • Adres: Wyspiańskiego 7 , 21-040 Świdnik
  • E-mail: bdzswidnik@klanza.org.pl
Zajęcia
Zajęcia dzienne

-Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
- Codzienne zabawy i zajęcia rozwojowe dla najmłodszych.
- Codzienne wyjścia na dwór (własny plac zabaw)

Zajęcia dodatkowe

- Istnieje możliwość organizacji wielu zajęć dodatkowych
(językowe, rytmika, muzyka itp.) według zapotrzebowanie wskazanego przez rodziców.

Formularz kontaktowy
Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa    Wirtualny spacer