Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku”

żłobek barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” powstał w 2019r. Jest placówką z możliwością opieki nad 30 dzieci. Jest to nasza pierwsza placówka w Świdniku. Placówka w chwili obecnej, świadczy nieodpłatną opiekę nad dziećmi ponieważ powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim”

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŚWIDNIKU”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” ma własny plac zabaw, przestrzenne, pełne światła sale. Codziennie prowadzone są zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Żłobek powstał powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 31.12.2020 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce jest bezpłatna. Ponieważ funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie świdnickim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na
ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 581
Dyrektor:Małgorzata Duma
Ilość wolnych miejsc:Brak
  • Adres: Aleja Lotników Polskich 9, 21-040 Świdnik
  • E-mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

Dokumenty do pobrania
Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa    Wirtualny spacer