Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku”

żłobek barwy dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” powstał w 2019r. Jest placówką z możliwością opieki nad 30 dzieci. Jest to nasza pierwsza placówka w Świdniku. Placówka w chwili obecnej, świadczy nieodpłatną opiekę nad dziećmi ponieważ powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim”

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŚWIDNIKU”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” ma własny plac zabaw, przestrzenne, pełne światła sale. Codziennie prowadzone są zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Żłobek powstał powstała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie świdnickim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 31.04.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna. Ponieważ funkcjonował on w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie świdnickim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0007/17 .

Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 581 lub adresem mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

Obecnie mamy 11 wolnych miejsc stan na 01.01.2022 roku.

Opłaty w żłobku:

 • Pełne czesne: 1060 złotych miesięcznie za dziecko.
 • Osoby zamieszkujące w gminie Świdnik mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 280 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
 • Na roku 2022 nie ogłoszono programu Maluch +
 • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane będzie bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dopłata do żłobka przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.– Jeżeli dopłata będzie przysługiwać na Państwa dziecko to zostanie naliczona w Kwietniu 2022 od stycznia 2022 r.
 • WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.
 • Koszt wyżywienia 12,00 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 0959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Świdniku, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

W/w opłaty obowiązują od dnia 01.01.2022 rok.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 504 049 581 lub adresem mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na
ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 581
Dyrektor:Małgorzata Duma
Ilość wolnych miejsc:11
 • Adres: Aleja Lotników Polskich 9, 21-040 Świdnik
 • E-mail: bdzswidnik@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Świdnik – Barwy dzieciństwa  Wirtualny spacer