Przedszkola KLANZY

Niepubliczne Przedszkole KLANZY w Świdniku

Miło nam poinformować, że Niepubliczne Przedszkole Klanzy w Świdniku z dniem 01.07.2022 rozpoczęło funkcjonowanie. 

  1. Przedszkole mieści się na ul. Wyspiańskiego 7 21-040 Świdnik 

Przedszkole w Świdniku powstało w ramach projektu projektu Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” nr projektu RPLU.12.01.00-06-0041/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja Przedszkolna

Wolne miejsca i opłaty w żłobku oraz rekrutacja.

W trakcie realizacji projektu czesne wynosi 150 zł miesięcznie,  zapewnione jest bezpłatne wyżywienie  oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Ponieważ przedszkole funkcjonuje w ramach projektu „Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” nr projektu RPLU.12.01.00-06-0041/20, żeby zakwalifikować się do projektu należy:

1. Być rodzicem lub opiekunem prawnym   dziecka w wieku 3 do lat 6. 2. Dziecko nie uczęszczało wcześniej do placówki przedszkolnej.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:

Regulamin Projektu-Regulamin Przedszkole Świdnik

Regulamin Projektu- wersja dla osób niedowidzących-FZ – Przedszkole Świdnik ON

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna- FZ – Przedszkole Świdnik

Formularz zgłoszeniowy – wersja nieedytowalna –FZ – Przedszkole Świdnik-niedytowalny

Formularz zgłoszeniowy wersja dla osób niedowidzących- edytowalna- FZ – Przedszkole Świdnik N

Formularz zgłoszeniowy wersja dla osób niedowidzących- nieedytowalna –FZ – Przedszkole Świdnik ON

Deklaracja uczestnictwa-edytowalna- Deklaracja uczestnictwa Kolorowy czas

Deklaracja uczestnictwa -nieedytowalna –Deklaracja uczestnictwa Kolorowy czas-wersja nieedytowalna

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl

INSTRUKCJA

  • Uczestnikiem projektu jest dziecko od 3 do lat 6 któro wcześniej nie uczęszczało do placówki przedszkolnej oraz mieszka na terenie miasta Świdnik . W celu rekrutacji należy:
  • Pobrać i wypełnić formularz- dane dziecka – WAŻNE !- Pobieramy dokumenty klikając na link.
  • Pobrać Regulamin projektu i podpisać.
  • Przedstawić i pozostawić kopię aktu urodzenia dziecka.

Zobacz nasz
TELEFON 797833282
Dyrektor:
Ilość wolnych miejsc:20
  • Adres: ul. Wyspiańskiego 7 21-040 Świdnik
  • E-mail:
Zajęcia
Zajęcia dzienne

- Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 do 17.00 w dni pracujące.
- Codziennie zapewniane są zajęcia dla dzieci zgodnie z podstawą programową.
- Zapewniane jest także codzienne wychodzenie na dwór. (spacery, zabawy)
- Przestronne kolorowe sale i edukacyjne zabawy
- W trakcie trwania projektu całkowity koszt czesnego razem z wyżywieniem to jedyne 150 złotych miesięcznie (Po zakończeniu realizacji, także zapewnimy niskie czesne)

Zaangażowany Personel

Zajęcia dodatkowe

- język angielski.
- zajęcia logopedyczne.
- zajęcia kompensacyjne.
- gimnastyka.

Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Niepubliczne Przedszkole KLANZY w Świdniku
Wirtualny spacer