Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3

Żłobek “Barwy Dzieciństwa 3” ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i przyjazną, pełną ciepła atmosferę. Integrujemy się poprzez edukację polisensoryczną, dzięki której dziecko doświadczy świata wszystkimi zmysłami. Do każdego maluszka ze wszystkich stron dociera niezliczona ilość różnorodnych bodźców. Odczuwanie ich, doświadczanie i przeżywanie to ważne etapy w rozwoju każdego człowieka. Poznawanie świata zmysłami pełni bardzo ważną rolę w przyszłym radzeniu sobie dziecka w życiu.Uczymy przez zabawę oraz bawimy się ucząc. Do naszych codziennych zajęć wprowadzamy zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne oraz psychoruchowe, a także zabawy rozwijające koncentrację uwagi.

Informacje o „Żłobku Barwy dzieciństwa 3”

Żłobek „Barwy dzieciństwa 3” jest niepublicznym żłobkiem dla 30 dzieci na ul. Koralowej 5 lokal U3- Żłobek uzyskał wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 15.01.2020r. Żłobek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA adres: ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin. tel. 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl. Żłobek powstał i funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wolne miejsca i opłaty w żłobku.

Do 31.07.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce jest bezpłatna. Ponieważ funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

  • Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl

Zobacz nasz
TELEFON 507 523 189
Dyrektor:Agnieszka Długosz
Ilość wolnych miejsc:Brak
  • Adres: ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin
  • E-mail: bdz3@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Placówka jest czynna od godziny 7.00 do 17.00 zapewnia pełną opiekę nad dziećmi.

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3    Wirtualny spacer