Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3

Żłobek Lublin – ul. Koralowa 5

Żłobek “Barwy Dzieciństwa 3” ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i przyjazną, pełną ciepła atmosferę. Integrujemy się poprzez edukację polisensoryczną, dzięki której dziecko doświadczy świata wszystkimi zmysłami. Do każdego maluszka ze wszystkich stron dociera niezliczona ilość różnorodnych bodźców. Odczuwanie ich, doświadczanie i przeżywanie to ważne etapy w rozwoju każdego człowieka. Poznawanie świata zmysłami pełni bardzo ważną rolę w przyszłym radzeniu sobie dziecka w życiu.Uczymy przez zabawę oraz bawimy się ucząc. Do naszych codziennych zajęć wprowadzamy zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne oraz psychoruchowe, a także zabawy rozwijające koncentrację uwagi.

Informacje o „Żłobku Barwy dzieciństwa 3”

Żłobek „Barwy dzieciństwa 3” jest niepublicznym żłobkiem dla 30 dzieci na ul. Koralowej 5 lokal U3- Żłobek uzyskał wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 15.01.2020r. Żłobek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA adres: ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin. tel. 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl. Żłobek powstał i funkcjonował do dnia 31.12.2021 w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wolne miejsca i opłaty w żłobku.

Do 31.12.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna. Ponieważ funkcjonował w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18 .

Od 01.01.2022 r. Żłobek funkcjonuje na zasadzie placówki niepublicznej, i prowadzi otwartą rekrutację:

Opłaty w placówce od 01.01.2024r.-

 • Pełne czesne: 1650 złotych miesięcznie za dziecko.
 • Osoby zamieszkujące w gminie Lublin mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne.
 • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane będzie bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dopłata do żłobka przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.– Jeżeli dopłata będzie przysługiwać na Państwa dziecko to zostanie naliczona w Kwietniu 2022 od stycznia 2022 r.
 • WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.
 • Koszt wyżywienia 12,50 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 8959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa 3, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty wskazane powyżej od dnia 01.01.2024 rok.

W celu rezerwacji miejsca, lub zgłoszenia chęci zapisu dziecka, obejrzenia żłobka czy uzyskania większej ilości informacji należy kontaktować się bezpośrednio z placówką pod numerem telefonu 507 523 189 e-mail: bdz3@klanza.org.pl (całkowity miesięczny koszt czesnego po odliczeniu wszystkich dotacji to dla rodzica to 850 złotych czesne plus wyżywienie). Poniżej film instruktażowy jak uzyskać dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH- kliknij w napis jeżeli chcesz się zapoznać


Zobacz nasz
TELEFON 507 523 189
Dyrektor:Ewa Noga
Ilość wolnych miejsc:12
 • Adres: ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin
 • E-mail: bdz3@klanza.org.pl
Zajęcia
Zajęcia dzienne

Placówka jest czynna od godziny 7.00 do 17.00 zapewnia pełną opiekę nad dziećmi.

Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3  Wirtualny spacer