Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3

Żłobek “Barwy Dzieciństwa 3” ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i przyjazną, pełną ciepła atmosferę. Integrujemy się poprzez edukację polisensoryczną, dzięki której dziecko doświadczy świata wszystkimi zmysłami. Do każdego maluszka ze wszystkich stron dociera niezliczona ilość różnorodnych bodźców. Odczuwanie ich, doświadczanie i przeżywanie to ważne etapy w rozwoju każdego człowieka. Poznawanie świata zmysłami pełni bardzo ważną rolę w przyszłym radzeniu sobie dziecka w życiu.Uczymy przez zabawę oraz bawimy się ucząc. Do naszych codziennych zajęć wprowadzamy zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne oraz psychoruchowe, a także zabawy rozwijające koncentrację uwagi.

Informacje o „Żłobku Barwy dzieciństwa 3”

Żłobek „Barwy dzieciństwa 3” jest niepublicznym żłobkiem dla 30 dzieci na ul. Koralowej 5 lokal U3- Żłobek uzyskał wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 15.01.2020r. Żłobek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA adres: ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin. tel. 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl. Żłobek powstał i funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wolne miejsca i opłaty w żłobku.

Do 31.12.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce jest bezpłatna. Ponieważ funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

 • Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl

Od 01.01.2022 r. Żłobek będzie funkcjonował na zasadzie placówki niepublicznej, i będzie prowadził otwartą rekrutację:

Planowane opłaty w placówce od 01.01.2022r.- Przy uwzględnieniu wszystkich dotacji, wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica wynosić będzie między 650 a 700 złotych miesięcznie, plus koszt wyżywienia. (Jest to opłata prognozowana na podstawie opłat w innych placówkach prowadzonych przez PSPiA KLANZA- jest to uzależnione od wysokości dotacji jakie będą przyznane na pobyt dziecka w 2022r.)

 • Pełne czesne: między 1150-1220 złotych miesięcznie za dziecko. (bez uwzględnienia dotacji- jest to planowane czesne)
 • Osoby zamieszkujące w Lublinie mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
 • Ponadto, co roku możliwe jest pomniejszenie czesnego, o dotację z programu MALUCH + (Pod warunkiem otrzymania dotacji na placówkę, przez PSPiA KLANZA). W 2021 roku kwota dofinansowania wynosiła 80 złotych na dziecko miesięcznie, a w 2019 120 złotych.)
 • Koszt wyżywienia od 10,50 zł do 12.00 zł za dzień. (uzależnione od cen zaproponowanych przez podwykonawców, płacone za faktyczny pobyt dziecka w placówce)
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek będą pobierane z góry za każdy miesiąc,

W celu rezerwacji miejsca, lub zgłoszenia chęci zapisu dziecka, obejrzenia żłobka czy uzyskania większej ilości informacji należy kontaktować się bezpośrednio z placówką pod numerem telefonu 507 523 189 e-mail: bdz3@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 507 523 189
Dyrektor:Agnieszka Długosz
Ilość wolnych miejsc:Brak
 • Adres: ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin
 • E-mail: bdz3@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Placówka jest czynna od godziny 7.00 do 17.00 zapewnia pełną opiekę nad dziećmi.

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 3  Wirtualny spacer