Informacje

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Jesteśmy organizacją pozarządową z 30 letnią historią. Stowarzyszenie działa na rzecz wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji i wychowania oraz animacji społeczno-kulturalnej w grupie dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2012 roku prowadzimy placówki opieki nad dziećmi . W chwili obecnej jest to 6 żłobków i 2 przedszkola. Nasz biuro mieści się na ul. Kaprysowej 2 w Lublinie mail: biuro@klanza.org.pl tel: 81 5346583

Żłobki i przedszkole

W chwili obecnej do Państwa dyspozycji mamy następujące placówki:

ŻŁOBKI:

 1. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek Barwy dzieciństwa – Adres: ul. Kaprysowa 2 TELEFON 693 046 883. Pierwszy z naszych żłobków. Obecnie obowiązujące opłaty to: – Pełne czesne: 1450 złotych miesięcznie za dziecko. Osoby zamieszkujące w Lublinie mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Ponadto co roku możliwe jest pomniejszenie czesnego o dotację z programu MALUCH + kwota około 100zł. Pod warunkiem otrzymania dotacji na placówkę przez PSPiA KLANZA. Koszt wyżywienia 13 złotych za dzień. Koszt ubezpieczenia 35 złotych na rok. Wpisowe 250 złotych. Jest to pierwszy niepubliczny żłobek jaki powstał w Lublinie, funkcjonuje od 2012 roku. Rodzic może liczyć także, na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!! MAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY DO KOANTAKTU: TELEFON: 693 046 883 (przy wszystkich dotacjach koszt dla rodzica to 650 złotych miesięcznie plus koszt wyżywienia)
 2. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek Barwy dzieciństwa 2– ul. Łęczyńska 51 (teren CH Wokulski) Żłobek powstał w 2017 roku. Posiada przestronny parking i własny kącik zabaw (plac zabaw) . Powstał w ramach projektu ” Barwy dzieciństwa zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3″. W chwili obecnej funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Od 01.01.2023 opłaty: Pełne czesne: 1450 złotych miesięcznie za dziecko. Osoby zamieszkujące w Lublinie mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Koszt wyżywienia 12,50 złotych za dzień. Koszt ubezpieczenia 35 złotych na rok. Wpisowe 250 złotych. Rodzic może liczyć także, na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!! MAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY DO KOANTAKTU: TELEFON: 507 406 593 (przy wszystkich dotacjach koszt dla rodzica to 650 złotych miesięcznie plus koszt wyżywienia)
 3. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek „Barwy dzieciństwa 3” – Adres ul. Koralowa 5 lokal U3. Została otwarta w styczniu 2019r. Posiada przestronną salę zabaw i pełne zaplecze sanitarne. Wyposażona w nowe zabawki i pomoce. Żłobek powstał w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. W chwili obecnej od 01.01.2022 r. Żłobek funkcjonuje na zasadzie placówki niepublicznej, i prowadzi otwartą rekrutację: Opłaty w placówce od 01.01.2023r.-Pełne czesne: 1450 złotych miesięcznie za dziecko. Osoby zamieszkujące w gminie Lublin mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Wpisowe 250,00 zł. – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce. Wyżywienie 12,50 złotych za dzień. Rodzic może liczyć także, na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!! MAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY DO KOANTAKTU: TELEFON: 507 523 189 (przy wszystkich dotacjach koszt dla rodzica to 650 złotych miesięcznie plus koszt wyżywienia)
 4. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku”– Adres: Aleja Lotników Polskich 9, 21-040 Świdnik TELEFON: 504 049 581. Żłobek „Barwy dzieciństwa w Świdniku” powstał w maju 2019r. Jest placówką z możliwością opieki nad 30 dzieci ma własny plac zabaw, przestrzenne, pełne światła sale i pełne wyposażenie. Codziennie prowadzone są zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. . Jest to nasza pierwsza placówka w Świdniku. Opieka w placówce była bezpłatna, ponieważ była finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„ .Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek. Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2023 r. to: czesne: 1310,00 złotych miesięcznie za dziecko. Osoby zamieszkujące w gminie Świdnik mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 280,00 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Dotyczy umowy stałej. Wyżywienie – 12,00 zł./dzień. Wpisowe 250,00 zł. – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce. Rodzic może liczyć także, na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!! MAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY DO KOANTAKTU: TELEFON: 504 049 581
 5. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej”– Adres: Aleja Jana Pawła II 82/84, 21-010 Łęczna TELEFON: 504 049 517. Nasza placówka w Łęcznej funkcjonuje od 09.05.2019 r. Wtedy to lokal przeszedł wszystkie kontrole ze strony Sanepid i Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych. Opieka w placówce była bezpłatna, ponieważ była finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„ .Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek. Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna.
  Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2023 r. to:
  • czesne – 1250,00 zł. (koszt czesnego miesięcznie dla rodzica mieszkającego w Łęcznej wynosi 950 złotych/miesięczniedotacja z gminy w wynosi 300 złotych)
  • wyżywienie – 13,00 zł / dzień. Rodzic może liczyć także, na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!! MAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY DO KOANTAKTU: TELEFON: 504 049 517
 6. Barwy Dzieciństwa LublinŻłobek „Barwy dzieciństwa w Lubartowie”: Adres: ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 10A. Żłobek powstał w ramach projektu” „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie lubartowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Swoje funkcjonowanie rozpoczął od 01.08.2020 roku. Obecnie Placówka funkcjonuje już po zakończeniu realizacji projektu i od 01.08.2022 roku jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Rekrutacja prowadzona jest stale zapraszamy do zapisów telefon: 572365754. Od 01.08.2022 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2023 r. to: czesne – 1200,00 zł. wyżywienie – 14,00 zł / dzień. Rodzic może liczyć na dopłatę w wysokości 400 złotych z ZUS. Rodzice sami występują po te środki!!!
 7. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KLANZY W LUBLINIE: Adres: ul. Kaprysowa 2 Lublin. TELEFON: 815346583. Przedszkole mieści się w Lublinie. Oferujemy 78 miejsc opieki, wiele zajęć dodatkowych- język angielski, gimnastykę. Przedszkole jest czynne od poniedziałku  do piątku od 7.00 do 17.00. Opiekę sprawuje wykwalifikowany personel. Opłaty w przedszkolu jakie ponoszą rodzice: Czesne: Placówka funkcjonuje jako przedszkole na prawach placówki publicznej, bierze udział w rekrutacji prowadzonej przez miasto oraz opłaty są takie same jak w placówkach publicznych mianowicie: Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola prowadzonych przez Gminę Lublin są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Dodatkowo jest ponoszona opłata za wyżywienie.
 8. Niepubliczne Przedszkole KLANZY w ŚwidnikuPrzedszkole mieści się na ul. Wyspiańskiego 7 21-040 Świdnik. Posiada 35 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole w Świdniku powstało w ramach projektu projektu Kolorowy czas przedszkolaka razem z KLANZĄ” nr projektu RPLU.12.01.00-06-0041/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja Przedszkolna. Wolne miejsca i opłaty w żłobku oraz rekrutacja: W trakcie realizacji projektu czesne wynosi 150 zł miesięcznie,  zapewnione jest bezpłatne wyżywienie  oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Po zakończeniu realizacji czesne będzie ustalone z rodzicami. Telefon do przedszkola: 797833282 Mamy wolne miejsca ZAPARASZAMY !!!!