Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 2

Żłobek ” Barwy dzieciństwa 2” to trzeci żłobek prowadzony przez Stowarzyszenie KLANZA. Postał przy ul. Łęczyńskiej 51 w Lublinie (teren CH Wokulski). Z dniem 1.02.2020 r. zakończyło się finansowanie w ramach projektu. Miejsca w żłobku są ogólnodostępne. Kontakt i zapisy pod numerem: 507 406 593

Informacje o placówce

Placówka opieki nad dziećmi do lat 3 przy ulicy Łęczyńskiej 51 powstała w 2018 r. w ramach Projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekującymi się dziećmi do lat 3 ” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0017/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Posiada 30 miejsc, wydzieloną salę zabaw, sypialnię, jadalnię i własny plac zabaw.

Wolne miejsca i opłaty w żłobku

Od 01.02.2020 roku żłobek funkcjonuje jako placówka ogólnodostępna. W chwili obecnej posiadamy 12 wolnych miejsc. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 507 406 593 lub pod adresem mail: zlobekbdz2@klanza.org.pl . Opłaty w żłobku: Pełne czesne: 1090 złotych miesięcznie za dziecko. Osoby zamieszkujące w Lublinie mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne). Ponadto co roku możliwe jest pomniejszenie czesnego o dotację z programu MALUCH + kwota około 100zł. Pod warunkiem otrzymania dotacji na placówkę przez PSPiA KLANZA. Koszt wyżywienia 12 złotych za dzień. Koszt ubezpieczenia 35 złotych na rok. Wpisowe 250 złotych. (przy wszystkich dotacjach koszt dla rodzica to 590 złotych miesięcznie plus koszt wyżywienia). W celu zapisania dziecka do żłobka należy pobrać kartę zgłoszeniową i dostarczyć wypełnioną i podpisaną do placówki lub do naszego biura.


Zobacz nasz
TELEFON 507 406 593
Dyrektor:Marta Topyłło
Ilość wolnych miejsc:12
  • Adres: ul. Łęczyńska 51, 20-313 Lublin (teren Centrum "Wokulski")
  • E-mail: zlobekbdz2@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – Barwy Dzieciństwa 2    Wirtualny spacer