Kadra

Żłobek Barwy Dzieciństwa 3- ul. Koralowa 5 lokal U3

Żłobek “Barwy Dzieciństwa 3”
ul. Koralowa 5, lokal U3, 20-583 Lublin

Naszym powołaniem jest profesjonalna opieka nad dziećmi.

Zapewniamy przyjazną, pełną ciepła atmosferę oraz wykwalifikowaną kadrę. Integrujemy się poprzez edukację polisensoryczną, dzięki której dziecko doświadczy świata wszystkimi zmysłami. Do każdego maluszka ze wszystkich stron dociera niezliczona ilość różnorodnych bodźców. Odczuwanie ich, doświadczanie i przeżywanie to ważne etapy w rozwoju każdego człowieka. Poznawanie świata zmysłami pełni bardzo ważną rolę w przyszłym radzeniu sobie dziecka w życiu.

Uczymy przez zabawę oraz bawimy się ucząc. Do naszych codziennych zajęć wprowadzamy zajęcia sensoryczne, plastyczne, muzyczne oraz psychoruchowe, a także zabawy rozwijające koncentrację uwagi.

Żłobek „Barwy dzieciństwa 3” jest niepublicznym żłobkiem dla 30 dzieci na ul. Koralowej 5 lokal U3- Żłobek uzyskał wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 15.01.2020r. Żłobek jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA adres: ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin. tel. 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl. Żłobek powstał i funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w Lublinie”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0051/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Opiekunkowie placówki: Żłobek Barwy Dzieciństwa 3- ul. Koralowa 5 lokal U3