Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej”

żłobek barwy dzieciństwa

Nasza placówka w Łęcznej funkcjonuje od 09.05.2019 r. Wtedy to lokal przeszedł wszystkie kontrole ze strony Sanepid i Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych. Obecnie opieka w placówce jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„. Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek.

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŁĘCZNEJ”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej” powstał w ramach realizacji projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie łęczyńskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 30.04.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna. Ponieważ funkcjonowała w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17 .

Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna. Całkowity miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2021 roku wynosił 900 złotych. Koszt czesnego miesięcznie dla rodzica mieszkającego w Łęcznej wynosiło 520 złotych/miesięcznie, dotacja z gminy w wynosi 300 złotych. Dotacja w roku 2021 z programu Maluch + wynosiła 80 złotych miesięcznie. Obie te dotacje odliczane były od całości kosztu pobytu dziecka czyli 900 złotych. Do kosztów pobytu dziecka należało doliczyć także, koszt wyżywienia, który w wynosiły 10 zł za dzień.

Obecnie mamy 10 wolnych miejsc stan na 01.01.2022

Od 01.01.2022r czesne w żłobku wynosi 1000 złotych– Niestety rosnące ceny nie pozwoliły nam na utrzymanie dotychczasowych opłat.

W celu bliższych uzyskania bliższych informacji, oraz zapisów Zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 517

Opłaty w żłobku:

 • Pełne czesne: 1000 złotych miesięcznie za dziecko.
 • Osoby zamieszkujące w gminie Łęczna mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 300 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
 • Na roku 2022 nie ogłoszono programu Maluch +
 • Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane będzie bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dopłata do żłobka przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.– Jeżeli dopłata będzie przysługiwać na Państwa dziecko to zostanie naliczona w Kwietniu 2022 od stycznia 2022 r.
 • WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.
 • Koszt wyżywienia 10 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
 • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
 • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 0959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Łęcznej, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty wskazane powyżej od dnia 01.01.2022 rok.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 517
Dyrektor:Ewa Noga
Ilość wolnych miejsc:10
 • Adres: Aleja Jana Pawła II 82/84, 21-010 Łęczna
 • E-mail: bdzleczna@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne
Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa  Wirtualny spacer