Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej”

żłobek barwy dzieciństwa

Nasza placówka w Łęcznej funkcjonuje od 09.05.2019 r. Wtedy to lokal przeszedł wszystkie kontrole ze strony Sanepid i Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych. Obecnie opieka w placówce jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„. Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek.

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŁĘCZNEJ”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej” powstał w ramach realizacji projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie łęczyńskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 31.11.2020 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce jest bezpłatna. Ponieważ funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 517
Dyrektor:Ewa Noga
Ilość wolnych miejsc:Brak
  • Adres: Aleja Jana Pawła II 82/84, 21-010 Łęczna
  • E-mail: bdzleczna@klanza.org.pl

Dokumenty do pobrania
Zajęcia
Zajęcia dzienne
Zajęcia dodatkowe
Formularz kontaktowy
Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa    Wirtualny spacer