Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej”

żłobek barwy dzieciństwa

Nasza placówka w Łęcznej funkcjonuje od 09.05.2019 r. Wtedy to lokal przeszedł wszystkie kontrole ze strony Sanepid i Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych. Obecnie opieka w placówce jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„. Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek.

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŁĘCZNEJ”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej” powstał w ramach realizacji projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie łęczyńskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 30.04.2021 roku, czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce była bezpłatna, ponieważ żłobek funkcjonował w ramach projektu „Barwy dzieciństwa -zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17 .
Od 01.05.2021 r. Żłobek funkcjonuje jako placówka niepubliczna.
Miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku w 2023 r. to:
czesne – 1250,00 zł. (koszt czesnego miesięcznie dla rodzica mieszkającego w Łęcznej wynosi 950 złotych/miesięcznie, dotacja z gminy w wynosi 300 złotych)
wyżywienie – 13,00 zł / dzień.
Obecnie mamy 10 wolnych miejsc – stan na 01.04.2023.
Od 01.01.2022r wprowadzono Rodzinny Kapitał Opiekuńczy- czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, w/w ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane jest bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Rozwiązanie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.
WAŻNE!- aby uzyskać w/w dofinansowanie wniosek musi złożyć Rodzic dziecka będącego pod opieką żłobka.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz zapisów zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 517
Opłaty w żłobku:
• czesne: 1250,00 złotych miesięcznie za dziecko.
• Osoby zamieszkujące w gminie Łęczna mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 300,00 zł. (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
• Wpisowe 250,00 zł. – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
• Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 8959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Łęcznej, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.
Opłaty obowiązują od dnia 01.01.2023 r. Poniżej film instruktażowy jak pozyskać dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku:


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 517
Dyrektor:Ewa Noga
Ilość wolnych miejsc:10
  • Adres: Aleja Jana Pawła II 82/84, 21-010 Łęczna
  • E-mail: bdzleczna@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

- Zabawy i zajęcia rozwojowe dla najmłodszych.
- Codzienne spacery i zabawy na dworze.
- Indywidualne podejście do każdego dziecka.

Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa    Wirtualny spacer