Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej”

żłobek barwy dzieciństwa

Nasza placówka w Łęcznej funkcjonuje od 09.05.2019 r. Wtedy to lokal przeszedł wszystkie kontrole ze strony Sanepid i Państwowej Straży Pożarnej. W tym dniu żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych. Obecnie opieka w placówce jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim„. Żłobek jest przystosowany do pobytu 30 dzieci, opiekę sprawuje kadra wykwalifikowanych opiekunek.

INFORMACJE O ŻŁOBKU „BARWY DZIECIŃSTWA W ŁĘCZNEJ”

Żłobek „Barwy dzieciństwa w Łęcznej” powstał w ramach realizacji projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w powiecie łęczyńskim” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU:

Do 30.04.2021 roku czyli do końca realizacji projektu, opieka w placówce jest bezpłatna. Ponieważ funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17 . Aby zakwalifikować się do projektu należy: 1. Być osobą opiekującą się dzieckiem do lat 3. 2. Należeć do grupy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub opiekuńczym chcące wrócić do pracy), lub do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Od 01.05.2021 r. Żłobek będzie funkcjonował jako placówka niepubliczna. Całkowity miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w żłobku to 900 złotych. Koszt czesnego miesięcznie dla rodzica mieszkającego w Łęcznej będzie wynosił 520 złotych/miesięcznie, dotacja z gminy w wynosi 300 złotych. Dotacja w roku 2021 z programu Maluch + wynosi 80 złotych miesięcznie. Obie te dotacje odliczane są od całości kosztu pobytu dziecka czyli 900 złotych. Do kosztów pobytu dziecka należy doliczyć także, koszt wyżywienia, który w chwili obecnej wynosi 10 zł za dzień. W celu bliższych uzyskania bliższych informacji, oraz zapisów Zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu: 504 049 517

Obecnie mamy 10 wolnych miejsc od dnia 01.05.2021 roku.

Przy uwzględnieniu wszystkich dotacji, wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica wynosi 520 złotych miesięcznie, plus koszt wyżywienia.

Opłaty w żłobku:

  • Pełne czesne: 900 złotych miesięcznie za dziecko.
  • Osoby zamieszkujące w gminie Łęczna mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 300 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
  • Ponadto, co roku możliwe jest pomniejszenie czesnego, o dotację z programu MALUCH + (kwota około 100zł- w 2021 roku jest 80 złotych na dziecko miesięcznie- dotacja już jest w tym momencie przyznana). Pod warunkiem otrzymania dotacji na placówkę, przez PSPiA KLANZA.
  • Koszt wyżywienia 10 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
  • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
  • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 0959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Barwy Dzieciństwa w Łęcznej, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Opłaty obowiązują od dnia 01.05.2021 rok. Do 30.04.2021 Żłobek funkcjonuje w ramach projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 w powiecie łęczyńskim”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0006/17

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce: informacje/do pobrania.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu na ul. Kaprysowej 2 pod numerem telefonu: 81 5346583 mail: biuro@klanza.org.pl


Zobacz nasz
TELEFON 504 049 517
Dyrektor:Ewa Noga
Ilość wolnych miejsc:10
  • Adres: Aleja Jana Pawła II 82/84, 21-010 Łęczna
  • E-mail: bdzleczna@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne
Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Łęczna – Barwy Dzieciństwa    Wirtualny spacer