Żłobki PSPiA KLANZA

Żłobek Lublin – „Mądry Maluch”

Żłobek Mądry Maluch powstał w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w 2015 r.

Mamy 30 miejsc, dwie sale zabaw i dwie sypialnie – codziennie wychodzimy na spacer, czytamy, tańczymy i bawimy się. Są zajęcia muzyczne, zajęcia w jęz.angielskim, sensoryczne i mini teatrzyki dla dzieci.

INFORMACJE O ŻŁOBKU „MĄDRY MALUCH”

Żłobek Mądry Maluch powstał w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w 2015 r. W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH – edycja 2015”.

WOLNE MIEJSCA I OPŁATY W ŻŁOBKU „MĄDRY MALUCH”

Od 2015 roku żłobek funkcjonuje jako placówka ogólnodostępna. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 785 530 324 lub pod adresem mail: mm@klanza.org.pl .

Obecnie mamy 5 wolnych miejsc.

Przy uwzględnieniu wszystkich dotacji, wysokość opłaty wnoszonej przez rodzica wynosi 600 złotych miesięcznie, plus koszt wyżywienia.

Opłaty w żłobku:

  • Pełne czesne: 1100 złotych miesięcznie za dziecko.
  • Osoby zamieszkujące w Lublinie mogą liczyć na dofinansowanie z gminy w wysokości 400 złotych (o które pomniejszane jest miesięczne czesne).
  • Ponadto, co roku możliwe jest pomniejszenie czesnego, o dotację z programu MALUCH + (kwota około 100zł). Pod warunkiem otrzymania dotacji na placówkę, przez PSPiA KLANZA.
  • Koszt wyżywienia 12 złotych za dzień. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka dzień wcześniej, do godziny 15.00 – opłata zwracana w 100%, jeżeli nieobecność będzie zgłoszona do godziny 8 w dniu nieobecności – zwrot będzie w wysokości 75%
  • Wpisowe 250 złotych – jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do żłobka, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
  • Opłat za żłobek należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca, wyłącznie na konto bankowe 49 1020 3147 0000 8702 0103 0959 podając w tytule przelewu: Pobyt dziecka (imię i nazwisko dziecka) w żłobku Mądry Maluch, oraz miesiąc, którego dotyczy płatność.

Zobacz nasz
TELEFON 785 530 324
Dyrektor:Karolina Kliczka
Ilość wolnych miejsc:5
  • Adres: ul. Kaprysowa 2 20-843 Lublin
  • E-mail: mm@klanza.org.pl

Zajęcia
Zajęcia dzienne

Żłobek zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Zajęcia dodatkowe
Opiekunowie
Formularz kontaktowy
Żłobek Lublin – „Mądry Maluch”    Wirtualny spacer